Cukrovka: Môže byť príčinou jej nástupu aj nadmerné pracovné zaťaženie?

Vedci opakovane tvrdia, že trvalé a nadmerné pracovné vyťaženie je škodlivé pre zdravie a že štvordňový pracovný týždeň môže človeka zachrániť pred neurózami  a ekologickou katastrofou. Odborníci navyše odporúčajú, aby  muži nepracovali viac ako 47 hodín týždenne a ženy by takéto rady mali brať vážne tiež, pretože okrem nedostatku spánku, únavy a stresu sú často takéto stavy príčinou ďalšieho nebezpečenstva – cukrovky. Kanadskí vedci z niekoľkých vedeckých centier nedávno zistili, že ženy, ktoré pracujú viac ako 45 hodín týždenne, zvyšujú riziko vzniku tohto ochorenia o viac ako 60 %.

Štúdia, ktorá sa zaoberala vplyvom práce na ženy v súvislosti so vznikom cukrovky

Štúdie naznačili spojenie a súvislosť medzi zvýšeným pracovným časom a rizikom nastupujúcej cukrovky. Súčasne vedci vzali do úvahy viaceré rizikové faktory, ktoré by mohli ovplyvniť zdravie, napríklad vek, rodinný stav, miesto pobytu, zdravotnú starostlivosť, hmotnosť, životný štýl a zlé návyky.

Okrem toho bol zohľadnený faktor pracoviska, napríklad pracovné zmeny, počet pracovných týždňov ročne a či bola práca sedavého charakteru, kde je dnes nutné využívať zdravotné stoličky alebo naopak aktívnejšie zamestnanie.

12 ročná štúdia hovorí v neprospech nežného pohlavia

Počas monitorovacieho obdobia, ktoré trvalo 12 rokov, mal každý desiaty účastník diagnózu „cukrovky typu 2“ a najčastejšie to boli muži, starší ľudia alebo ľudia s nadváhou.

V prípade mužov však trvanie pracovného týždňa nebolo spojené so zvýšeným rizikom ochorenia. Práve naopak, medzi mužskými pracovníkmi, percento diabetikov bolo veľmi malé. Ale medzi ženami bol obraz úplne iný a často s výsledkom nutnosti vyhľadávania receptov pre diabetikov.

Zástupkyne slabšieho pohlavia, ktoré pracovali 45 hodín týždenne alebo viac, mali o 63 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať cukrovku v porovnaní s tými, ktorí pracovali 35-40 hodín. Navyše v tomto prípade zohrali bezvýznamnú úlohu iné rizikové faktory, ako je fajčenie, fyzická aktivita alebo index telesnej hmotnosti.

Čo z toho vyplýva, ak to nie je možné v práci, šetrite sa aspoň doma v kruhu rodiny, ktorá vás a vy ju budete určite potrebovať.