Rady nad zlato pre tých, ktorí chcú rozbehnúť vlastný biznis

Chcete byť podnikateľom srdcom aj dušou? Chcete rozbehnúť vlastný biznis? Bravo! Robíte najodvážnejšie rozhodnutie vo svojom profesionálnom živote, ale zároveň aj najrizikovejšie. Aj keď majú začínajúce podniky obrovský potenciál rastu, počet bankrotov v tomto segmente je vyšší ako v tradičných spoločnostiach. Nech je váš nápad akokoľvek geniálny, nie je vždy zárukou komerčného úspechu. Cesta k úspechu je založená na úplne iných krokoch.

Nižšie uvádzame niekoľko tipov, ktoré vás nemusia nevyhnutne postaviť na piedestál, no umožnia vám vyhnúť sa najčastejším chybám v podnikaní.

Nestrácajte čas

Čas sú peniaze. Nestrácajte preto ani jedno z toho.  Stanovte si priority. Nechoďte na žiadne prednášky s témou, ako dosiahnuť úspech, ani si neplánujte stretnutia, ak vopred viete, že  neprinesú priamy úžitok vášmu biznisu. Nezabudnite, že vaše úspory nevydržia večne. Na plánované zakladanie s.r.o. treba ísť s rozumom a chladnou hlavou.

Zvážte najhoršie a dúfajte v to najlepšie

Potrebujete to, aby ste prekonali prvé dva alebo tri roky po založení spoločnosti. Ak na to vaše financie nestačia, je lepšie štartovací projekt odložiť a súčasné zamestnanie si ponechať, kým si nevytvoríte solídnu rezervu pre všetky eventuality. Prípadne si môžete počiatočné náklady znížiť prijateľnejšími platbami za pohodlnú virtuálnu kanceláriu.

Ani vo vašom start-upe vám peniaze nepotečú vždy veľkým prúdom. Budovanie klientely si tiež vyžaduje čas a nie všetci klienti dodržiavajú dátum splatnosti.

Ovládajte svoju likviditu

Problémy s likviditou môžu zruinovať váš podnik, aj keď ste ziskový a dobre rastiete. Aby ste predišli omeškaniu vašej spoločnosti s platbou, mali by ste čo najpresnejšie naplánovať očakávanú potrebu prevádzkového kapitálu, berúc do úvahy určitú finančnú voľnosť. Zákazník môže v omeškaní s platbou alebo dokonca úplne zlyhať a vy sami môžete čeliť úplne neočakávanej potrebe hotovosti.

Stanovte si konkrétne, kvantifikovateľné ciele

Urobte svoje ciele čo najkonkrétnejšie. Koľko zákazníkov očakávate v prvom obchodnom roku? Aký bude váš obrat? O aký podiel na trhu sa usilujete? Koľko stojí nový zákazník vašu firmu?

 

Odhady vyjadrené číslami nestačia, ak nedefinujete aj svoj distribučný systém. Ako chcete dosiahnuť svoje rôzne ciele? Ako oslovíte svojich potenciálnych zákazníkov? Postačí vám na to unikátna potlač tričiek alebo využijete aj iný reklamný kanál?

To všetko a oveľa viac vecí si musíte veľmi dobre pred vstupom do podnikateľského prostredia dobre premyslieť.

Zdroj obrázka: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Back To Top