Dôchodcovia pozor! Vypočítajte si, o koľko sa vám od 1. januára zvýši dôchodok

Sociálna poisťovňa informovala, že dôchodky všetkých poberateľov, sa od 1. januára zvýšia o 1,3 %. Zvýšenie dôchodkov je automatické a nie je potrebné, aby si o navýšenú sumu žiadali.

Sociálna poisťovňa uviedla, že navýšené dôchodky budú slovenským dôchodcom vyplatené už v prvom mesiaci budúho roka.

Každý dôchodca by mal byť o zvýšení informovaný aj prostredníctvom písomného rozhodnutia.

Slovenské dôchodky sa zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka 2021, čo v prepočte znamené 1,3 % mesačnej sumy dôchodku.

Sociálna poisťovňa informuje aj poberateľov minimálnych dôchodkov, že ich dôchodky sa valorizujú, teda zvyšujú o 1,3 % pôvodne vypočítaného dôchodku. Poisťovňa vysvetlila:

,,Ak je jeho pôvodný dôchodok aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok. Je to pre neho výhodnejšie, pričom platí, že suma minimálneho dôchodku sa od 1. januára nemení.“ 

Ak bude suma valorizovaného dôchodku vyššia ako suma minimálneho dôchodku, dôchodca dostane valorizovaný dôchodok a nárok na minimálny dôchodok zanikne.

Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke uviedla aj príklad:

Dôchodca k 31. decembru 2021 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eur, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 285,10 eur. Od 1. januára 2022 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 3,80 eur na sumu 288,90 eur. Táto suma je nižšia ako suma minimálneho dôchodku. Preto tomuto dôchodcovi naďalej aj od 1. januára 2022 patrí minimálny dôchodok v sume 334,30 eur, ktorý je pre neho aj výhodnejší.

Pre orientačný výpočet zvýšeného dôchodku si Sociálna poisťovňa pripravila aj kalkulačku. V kalkulačke je potrebné označiť druh dôchodku a napísať výšku dôchodku v eurách.

Prostredníctvom kalkulačky je možné vypočítať sumu, o koľko eur sa dôchodok zvýši a rovnako aj celkovú sumu zvýšeného dôchodku.

Zdroj: socpoist.sk