Jednoduché tipy, ktoré vám môžu pomôcť pracovať efektívnejšie

Bez ohľadu na to, aký druh produktu spoločnosť vytvorí, zvýšenie efektivity práce môže zvýšiť jej hospodársky výsledok. Urobiť viac s menším počtom zdrojov je v dnešnom konkurenčnom obchodnom prostredí realitou a je nepravdepodobné, že sa táto dynamika v dohľadnej dobe zmení.

Ako ale zvýšiť efektivitu pri zachovaní bezpečnosti a zdravia?

Pravidelné školenia BOZP

Za jeden z dôležitých prvkov personálnej bezpečnosti spoločnosti sa právom považuje taký aspekt personálnej služby, ako je organizácia školenia BOZP zamestnancov. Okrem štandardne plánovaného profesionálneho rozvoja, rekvalifikácie atď., v plánoch a programoch personálnej služby by malo mať významné miesto aj doplnkové informovanie špecialistov z rôznych oddelení o bezpečnostných otázkach.

Optimálne pracovné podmienky

Ďalším veľmi dobrým spôsobom, ako zvýšiť vašu alebo pracovnú efektivitu tímu je zaistiť optimálne podmienky na vykonávanie konkrétnych úloh. Znamená to nielen poriadok na pracovnom stole, ale aj vhodné osvetlenie, prísun čerstvého vzduchu alebo dobrá ochrana pred požiarmi.

Čím viac si svoje pracovisko vybavíte všetkým potrebným a dôležitým, tým lepšie sa vám bude dosahovať požadovaný výkon a stanovené ISO normy, za ktorých plnenie budete následne aj adekvátne ohodnotení.

Motivácia v podobe odmeny

Tou môžu byť rôzne veci. Najdôležitejšie sú, samozrejme, financie, no určite vás poteší a povzbudí aj slovná pochvala v tíme alebo odmeny v podobe iných špeciálnych bonusov. V prvom rade je však nutné podať dobrý výkon, aby zamestnanec vedel, že investícia do ľudského kapitálu má v modernej spoločnosti stále svoj zmysel.

Autor fotky: Cristian Rojas na Pexels

Back To Top