Chcete mať šťastné manželstvo? Mali by ste sa zaujímať najmä o spokojnosť vašej manželky!

Šťastie v manželstve zabezpečuje dlhovekosť rodinných vzťahov a dáva dôvod veriť, že zväzok vydrží celý život. Nový výskum navyše ukazuje, že šťastie ženy a šťastie muža majú rozdielny vplyv na pohodu ich manželstva ako celku.

grayscale photography of woman holding man's faceunsplash

Smutná štatistika

Podľa štatistík je asi polovica párov pripravená na rozvod. Stačí malý dôvod na to, aby manželstvo stroskotalo na rozhodnom konaní jedného z partnerov. Samozrejme, mnohí veria, že ich situácia je úplne iná a takéto problémy nikdy neovplyvnia ich vzťah. Odborníci sa však domnievajú, že bez neustálej práce na vzťahu, je nepravdepodobné, že by mohol vydržať niekoľko rokov.

Kľúčom k správnej práci na vzťahu môže byť záver štúdie o šťastí žien v manželstve.

man in white dress shirt hugging woman in white dressunsplash

Spokojná manželka – šťastná rodina

Vedci dospeli k záveru, že blaho manželky v manželstve je dôležité pre jeho silu. Ženy v rodinnom živote majú väčší vplyv na psychickú atmosféru, mieru šťastia muža a podobne. Bez pozitívnej funkcie, akéhosi regulátora šťastia zo strany ženy, manželstvo stráca svoju prirodzenú energiu živého a plnohodnotného vzťahu a pod tlakom konfliktov môže viesť k úplnému rozpadnutiu.

Výskum

V procese výskumu odborníci analyzovali údaje o rodinnom živote takmer 400 párov, pričom priemerná skúsenosť vzťahu bola 39 rokov.

Ukázalo sa, že väčšina párov mala vysokú mieru spokojnosti s manželským životom – konkrétne ženy ohodnotili 5 zo 6 možných bodov. Navyše muži hodnotili svoj stav ako spokojný, čo naznačuje, že ženy sa snažili urobiť svojich mužov šťastnejšími.

man in white crew neck t-shirt sitting beside woman in white crew neck t-shirtunsplash

Neúmerná závislosť

Štúdia tiež zistila neočakávanú súvislosť medzi šťastím a nešťastím manžela a manželky. Napríklad, ak muž ochorie, negatívne to ovplyvňuje úroveň šťastia manželky a znižuje ju. Naopak, ak je manželka chorá, miera manželovho šťastia sa nemení.

Vedci pripisujú nesúlad medzi reakciami na manželské problémy tým, že manželky vždy cítia nutkanie pomáhať svojim blízkym.

Avšak situácie, keď sú manželky choré, nezaväzujú manželov, aby im pomohli tým, že sa vzdajú všetkých svojich povinností. Takúto pomoc najčastejšie poskytujú iné ženy v rodine, napríklad dcéra alebo matka manželky.

Vplyv manželstva na dĺžku života

Tézu o nerovnomernom vzťahu manželského šťastia a manželskej pohody okrem štúdie potvrdzuje aj profesor Paul Dolan. Z rodinných vzťahov podľa neho viac profituje aj muž, ktorý je viac konzumentom ako darcom. Ženy zase oveľa viac prispievajú k vytváraniu pozitívnej psychickej atmosféry v domácnosti. Prejav lásky a starostlivosti zo strany manželiek zvyšuje úroveň celkovej harmónie v manželstve.

man and woman holding handsunsplash

Existuje však aj odvrátená strana tejto oddanosti. Vydaté ženy totiž pre vznikajúce stresové situácie žijú menej a muži dlhšie. Rovnaké zaobchádzanie s manželmi by mohlo pomôcť napraviť túto nerovnováhu. Napríklad, ak manžel dlhodobo ignoruje problémy svojej ženy, priamo sa to odrazí na kvalite celého manželstva, ktoré sa môže nakoniec ocitnúť v troskách.

Tajomstvo šťastného života

Keďže hlavnú úlohu pri udržiavaní šťastného manželstva má ženská polovica, muži sú povzbudzovaní, aby sa na potreby svojich manželiek pozerali inak a prejavovali im veľkú starostlivosť a pozornosť. Na základe rovnocenného dialógu a pri zohľadnení spoločných záujmov je dôležité usilovať sa o odstraňovanie najmenších problémov, vás oberajú o vzájomné šťastie.

 

Zdroj: cofeewithmilk.com.ua