Tepelné čerpadlá porážajú zemný plyn a majú potenciál uspokojiť 90% svetového dopytu po energiách

Tepelné čerpadlá nahrádzajú kotle na tuhé palivá, plynové kotle, klasické klimatizácie, a zároveň sa stávajú významným zdrojom tepla a teplej vody dodávanej diaľkovým spôsobom. Pokiaľ pochybujete o výhodách tohto zdroja tepla, nižšie uvedené riadky zmenia váš názor.

Tepelné čerpadlá preukazujú ľudstvu svoju službu už desiatky rokov. K prvému masovému rozšíreniu v Európe došlo v 70. rokoch minulého storočia, v dobe prudkého rastu vykurovacieho oleja. Ešte dnes môžete v Škandinávii nájsť funkčné jednotky inštalované v tejto dobe.

Dlhá životnosť, stabilné dodávky lacného tepla bez ohľadu na poveternostné podmienky, univerzálnosť využitia, nenáročnosť na priestor a ďalšie výhody spojené s tepelnými čerpadlami odštartovali na prelome tisícročia ďalšie, ešte masívnejšie, rozšírenie. Dnes tepelné čerpadlá nehrajú rolu iba ako zdroj tepla, inštalované na dvoroch a záhradách, ale:

  • Sú bežnou súčasťou moderných obchodných, priemyselných, rekreačných, športových, dopravných a infraštruktúrnych objektov.
  • Sú čím ďalej častejšie využívané ako zdroj čistej energie k vyhrievaniu skleníkov, v ktorých sa pestuje ovocie a zelenina pre európske trhy.
  • Hrajú čím ďalej tým väčšiu rolu v energetickom mixe európskych štátov, kde pomáhajú tlmiť negatívne dopady spojené s prechodom na obnoviteľné zdroje energie. V severnom Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Dánsku, Švédsku, Maďarsku a ďalších krajinách Európy nájdeme viaceré mestá vykurované energiou z tepelných čerpadiel. Na rozdiel od výroby elektriny, vyrábanej veternými či solárnymi elektrárňami, u tepla z tepelných čerpadiel nielenže nedochádza k rastu cien, ale naopak k ich poklesu.
  • Tepelné čerpadlá rovnako pomáhajú štátom ako Nemecko využiť efektívne prebytky elektrickej energie v rozvodnej sieti tým, že z tejto energie vyrábajú teplo a teplú vodu.
  • Aj v bohatých a slnečných štátoch ako je Kalifornia, Austrália, Spojené arabské emiráty a pod., tepelné čerpadlá pomáhajú so znižovaním spotreby elektrickej energie potrebnej k zásobovaniu domácností teplým či chladným vzduchom a teplou vodou.

Čoskoro možno nastane doba, keď budú tepelné čerpadlá dodávať energiu všetkým bytom v meste New York, vládnym budovám naprieč USA, rovnako ako väčšine domácností v európskych metropolách typu Birmingham, Mníchov, Hamburg, Miláno, Kodaň a ďalšie.

Tepelné čerpadlá sú dnes najvyužívanejším zdrojom „čistého” tepla pre domácnosti v Nemecku, kde z prvého miesta zosadili dlho neohrozený zemný plyn. Drasticky rastie využívanie tepelných čerpadiel v Rakúsku, Dánsku, Holandsku, Veľkej Británii a ďalších krajinách, a to v rámci hromadného odklonu od existujúcich zdrojov tepla, vrátane zemného plynu (pozn. inštalácia kotlov na zemný plyn bude u novostavieb v mnohých krajinách Európy od roku 2025 dokonca zakázaná.).

Podľa Amerického úradu pre energetiku, tepelné čerpadlá majú potenciál pokryť 90% svetového dopytu po teple a teplej vode. Doterajšie pozitívne skúsenosti s týmto zdrojom potom naznačujú, že tepelné čerpadlá budeme nepochybne vídať čím ďalej tým častejšie u domácností, firiem, úradov aj u nás.