Najrizikovejšie povolania, pri ktorých sa nemusíte dožiť dôchodku

Možno si poviete, že na to, aby ste sa dnes a pri stanovených podmienkach dožili dôchodku, nemusíte vykonávať žiadne rizikové povolanie. No ak sa na niektoré z nich pozriete trochu bližšie a zamyslíte nad neľahkými podmienkami, zrejme zmeníte názor. Poďte sa o tom spolu s nami presvedčiť.

Nebezpečné povolanie nemusí byť vždy automaticky spojené len s ohrozením života. Najčastejšie ide o povolania, pri ktorých nemáte na výkon svojej práce tie najideálnejšie podmienky a jedinou záchranou sú potom len kvalitné pracovné odevy.

Avšak, to, že je naša práca súčasťou života ešte neznamená, že by mala byť aj príčinou vzniku rôznych chronických chorôb a príčinou skoršieho odchodu do invalidného alebo predčasného dôchodku. Aj napriek tomu sa ale nájdu ľudia, ktorým vykonávanie náročnej práce neprekáža.

Dôvodom môže byť lepšie finančné ohodnotenie, znalosť ovládania prác a strojov používajúcich špeciálne gumové pásy, či iné benefity, ktoré z výkonu konkrétneho povolania vyplývajú. Pozrieme sa teda na povolania, ktorých sa to týka.

Ani titul vám nič nezaručuje

Priemerná dĺžka života elektrikárov, mechanických inžinierov a inštalatérov sa môže v dôsledku zhoršených podmienok výrazne znížiť. Nebezpečenstvo je spojené s azbestom, ktorý spôsobuje rakovinu pľúc. V sedemdesiatych rokoch bol tento materiál široko používaný v stavebníctve, dnes tomu tak už našťastie nie je.

Život môže byť ale ohrozený aj kvôli pľúcnym chorobám u tých, ktorí pracujú s mramorovými podlahami a v cementárňach. Pri vdychovaní oxidu kremičitého sú ľudia vystavení riziku vzniku silikózy. Rovnaké nebezpečenstvo hrozí aj pracovníkom stavebných podnikov a dielní, kde sa vyrába keramika.

Nielen tu majú preto svoje opodstatnenie naozaj kvalitné a spoľahlivé pracovné rukavice a iné časti odevu, ktoré zabezpečujú dôkladnú ochranu.

Práca ohrozená stresom

Hasiči sa dožívajú nižšieho veku, pretože sa často nachádzajú v stresových situáciách, ktoré spôsobujú infarkt. U pilotov je zasa vysoká pravdepodobnosť rozvoja melanómu, pretože trávia veľa času vo vysokých nadmorských výškach, kde sú znížené ochranné vlastnosti atmosféry. V dôsledku toho kozmické a slnečné žiarenie zvyšuje riziko rakoviny kože.

Vodič autobusu je uznávaným povolaním. Život vodiča však nemožno nazvať ľahkým. Kvôli jeho predĺženej polohe sedenia má často bolesti chrbta. Okrem toho sú vystavení vysokej úrovni stresu, ktorý spôsobuje kardiovaskulárne choroby. Vodič je tiež neustále vystavený riziku nehody. Podľa štatistík predstavuje toto povolanie väčšie nebezpečenstvo ako povolanie policajta alebo hasiča.

Čo sa týka stresu je tu dnes viac rizikových povolaní, pedagóg, letuška, ale aj výškové práce, práca v lomoch a baniach, kde nie je ani najmenší náznak svetla a čerstvého vzduchu.

Prečo to ľudia robia?

Okrem finančného ohodnotenia, môže byť dôvodom aj chuť na zmenu a vzrušenie. Stáva sa, že povolanie sa vyberá aj preto, že v určitom regióne jednoducho neexistuje žiadne iné zamestnanie, prípadne nemá človek potrebné vzdelanie na iné možnosti. V každom prípade však už úplne neplatí, že iba niektoré rizikové skupiny povolaní vám môžu ukrátiť z vášho života.

Často sa pod predčasné ukončenie zamestnania a odchod do invalidného dôchodku podpisuje aj nepoužívanie ochranných pomôcok a odevov a nedodržiavanie bezpečnostných systémov. Stále to môžete zmeniť!

Photo by Malte luk from Pexels