Viete prečo, by ste nemali nikdy zadržiavať kýchanie? Následky môžu byť fatálne

Kýchanie môže dosahovať rýchlosť až 160 km / h a tento proces by ste nemali spomaľovať, pretože organizmus očisťuje telo od všetkých nečistôt a jeho zastavovanie môže byť pre Vás nebezpečné.

Keď kýchame, vzduch prúdi cez nozdry rýchlosťou až 160 km/ h. Akékoľvek zastavovanie tohto procesu presunie vzniknutý tlak do inej časti tela, ktorá sa ľahko môže poškodiť. Všetok tlak sa môže presunúť do uší a hrozí až prasknutie bubienka. Nemožná nie je ani strata sluchu a závrate. Nebezpečenstvo hrozí aj krvným kapiláram v očiach.  Kvôli tlaku môžu prasknúť. Častý je výskyt zranení krku, či otvorených rán u ľudí, ktorí boli operovaní. V najhoršom prípade môže dôjsť k prasknutiu žíl v mozgu a následne k mŕtvici s fatálnymi dôsledkami.

Preto ak si chcete na verejnosti kýchnuť, nehanbite sa, pretože cena ktorú môžete za to zaplatiť je oveľa vyššia. Namiesto zadržiavania vyberte vreckovku, priložte si ju k nosu a kýchnite. Ak Vám vreckovka po ruke chýba, prikryte si nos a ústa dlaňou.